6944606536 13ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Βέροιας, Θεσσαλονίκη nikostorra@yahoo.gr